Zaufanie

96% naszych Klientów powierzyło nam więcej niż jeden projekt. Ich zaufanie, to nasz największy sukces.

Profesjonalizm

95% naszych rozwiązań, funkcjonuje dłużej niż 5 lat. Pomogły naszym Klientom osiągnąć ich cele i z powodzeniem są nadal rozwijane.

Zaangażowanie

100% naszych Klientów potwierdzi, że nie ma dla nas ważniejszej sprawy, niż ich sukces.

O HCUP business support

Wyzwaniem w naszej pracy są cele biznesowe i aspiracie naszych Klientów.

Pomagamy im usprawnić codzienną działalność operacyjną, poprzez dostarczanie gotowych, sprawdzonych rozwiązań lub zwiększanie efektywności istniejących. Dzięki wspólnej pracy nasi Klienci zyskali łącznie, w skali roku ok. 481 mln, poprzez dodatkowe przychody i oszczędności.

 

Nasze kompetencje i możliwości

Specjalizacja w określonych projektach jest gwarancją optymalności osiągniętych rezultatów, dzięki różnorodności doświadczeń. Praktyczne doświadczenia biznesowe są zapewnieniem, że wiemy co i po co robimy

 

Transformacja

Złożony i średniookresowy program ukierunkowany na zmianę DNA firmy – kultury organizacyjnej. Fundament, bez którego, wszystkie inne działania przyniosą co najwyżej połowiczne rezultaty. Złożony – gdyż obejmuje wdrożenie wizji i wartości firmy, zmiany struktury i systemów, modelu zarządzania ludźmi, pozyskania i rozwoju nowych, często specyficznych kompetencji. Średniookresowy – gdyż wdrożenie zmian zajmuje ok. 2 lat a ich efekty zaczną się pojawiać w trzecim roku.

Rozwój zaangażowania

Program koncentrujący się na wzroście efektywności pracowników, stymulowaniu zmian, innowacyjności. Z jednej strony, jest głównym elementem budowy proefektywnościowej kultury, z drugiej – to narzędzie do wzrostu efektywności firmy, bez którego zmiany procesów i systemów nie przyniosą oczekiwanych korzyści. Nasza metodologia zapewnia niezbędne wskaźniki, pozwalające kontrolować progres i skuteczność wdrażanych zmian.

Integracja procesów i systemów

Budowa Centrum Usług Wspólnych dla obszarów HR, IT, Finansów, Zakupów lub integracji, wzrostu efektywności poszczególnych funkcji w ramach struktury firmy. Systemowa obsługa projektu obejmuje: optymalizację procesów i modelu serwisu, wyznaczenie SLA, wsparcie w wyborze systemu IT i nadzór nad jego wdrożeniem, prace organizacyjno- prawne oraz adaptację pracowników do nowego modelu obsługi. Prowadząc projekt kompleksowo, gwarantujemy wzorcowe wskaźniki produktywności i jakości, przekładające się na wyższy poziom oszczędności i satysfakcji z jakości serwisu.

Wynagradzanie i świadczenia

Audyt systemu wynagradzania w ramach którego wartościujemy stanowiska pracy, projektujemy nowy taryfikator oraz politykę wynagradzania. W firmach dążących do wzrostu efektywności oraz optymalizacji kosztów osobowych, pozostają tylko te składniki wynagrodzenia, które mają charakter motywacyjny a gratyfikacja dodatkowa (premia, nagrody) zostaje powiązana z rezultatami pracy. Projektując system świadczeń pozapłacowych, zaskakujemy nowymi rozwiązaniami i wzrostem wartości świadczeń dla pracowników.

Rozwój firmy

Optymalne rozwiązanie, zależy od celów firmy oraz oczekiwanych zmian. Najczęściej, program obejmuje następujące etapy: identyfikacja kluczowych stanowisk, przygotowanie planów sukcesji, określenie zapotrzebowania na pracowników o wysokim potencjale rozwojowym (HIPO), identyfikacja pracowników o ponadprzeciętnych zdolnościach, wdrożenie zasad zarządzania kluczową kadrą, jej rozwojem i utrzymaniem, opracowanie i wdrożenie programu naboru HIPO z rynku. Korzystając z naszych praktycznych doświadczeń, z tego typu projektami, potrafimy je przygotować w sposób zapewniający rzeczywisty wzrost standardu kadry, jej zaangażowania we własny rozwój i realizację celów firmy.

Leadrship

Rozwój umiejętności przywódczych, który najczęściej prowadzimy na potrzeby wdrożenia programu zmiany kultury organizacyjnej lub rozwoju zaangażowania pracowników. Sukcesy w rozwoju umiejętności menadżerów osiągamy dzięki zastosowaniu bardziej efektywnych metod, niż tradycyjne szkolenia: action learning, leadership networking, mentoring. Uczestnicy programu rozwijają umiejętności i zachowania, realizując określone projekty, zespołowo rozwiązując problemy oraz korzystają z transferu wiedzy z innych organizacji, poprzez wspólną platformę.

Nowoczesne rozwiązania

MBOplus

Program zarządzania wynikami pracy, którego celem jest powiązanie celów menadżerów ze strategią firmy, skoncentrowanie aktywności na realizacji priorytetów oraz osiąganiu założonych rezultatów. System regularnego raportowania wyników, ich analizy, oceny realizacji KPI oraz podejmowania decyzji zapewni, że aktywność menadżerów zyska na dynamice i ukierunkuje się na osiągnięcia.

 

Opi.Shelf

Narzędzia zrealizowane we współpracy z partnerem technologicznym Mono Interactive. Wspierają diagnozę, wdrażanie zmian i rozwój pracowników. Zastosowanie nowoczesnych technologii zapewnia łatwość obsługi, bezpieczeństwo i pełne raportowanie.

Dane kontaktowe

Zapraszamy do kontaktu, wspólnie porozmawiajmy o szansach na rozwój.

HC upswing Sp. z o. o.
ul. Bora-Komorowskiego 39 lok. 49
03-982 Warszawa

office@hcup.pl
tel.: 601 379 444

Jadwiga Chabior
j.chabior@hcup.pl

Formularz kontaktowy

Twoje imię (wymagany)

Twój adres e-mail (wymagany)

Temat

Treść wiadomości